Läser in . . . PÅTÄND
LifeLine Media ocensurerad nyhetsbanner

Integritetspolicy

A. Inledning

Integriteten för våra webbplatsbesökare är mycket viktig för oss, och vi har åtagit oss att skydda den. Denna policy förklarar vad vi kommer att göra med din personliga information.

Att samtycka till vår användning av cookies i enlighet med villkoren i denna policy när du första gången besöker vår webbplats tillåter oss att använda cookies varje gång du besöker vår webbplats.

B. Kredit

Detta dokument skapades med en mall från SEQ Legal (seqlegal.com)

och modifierad av Website Planet (www.websiteplanet.com)

C. Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

information om din dator inklusive din IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och version och operativsystem;

information om dina besök på och användning av denna webbplats inklusive hänvisningskällan, besökets längd, sidvisningar och webbplatsens navigeringsvägar;

information, såsom din e-postadress, som du anger när du registrerar dig på vår webbplats;

information som du anger när du skapar en profil på vår webbplats – till exempel ditt namn, profilbilder, kön, födelsedag, relationsstatus, intressen och hobbyer, utbildningsdetaljer och anställningsdetaljer;

information, såsom ditt namn och din e-postadress, som du anger för att skapa prenumerationer på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev;

information som du anger när du använder tjänsterna på vår webbplats;

information som genereras när du använder vår webbplats, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den;

information om allt du köper, tjänster du använder eller transaktioner du gör via vår webbplats, som inkluderar ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress och kreditkortsuppgifter;

information som du lägger upp på vår webbplats i avsikt att publicera den på internet, vilket inkluderar ditt användarnamn, profilbilder och innehållet i dina inlägg;

information som finns i all kommunikation som du skickar till oss via e-post eller via vår webbplats, inklusive dess kommunikationsinnehåll och metadata;

annan personlig information som du skickar till oss.

Innan du avslöjar en annan persons personuppgifter till oss måste du inhämta den personens samtycke till både avslöjandet och behandlingen av den personliga informationen i enlighet med denna policy

D. Använda din personliga information

Personlig information som lämnas till oss via vår webbplats kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på relevanta sidor på webbplatsen. Vi kan använda din personliga information för följande:

administrera vår webbplats och verksamhet;

anpassa vår webbplats åt dig;

möjliggöra din användning av de tjänster som finns tillgängliga på vår webbplats;

skicka varor köpta via vår webbplats;

tillhandahålla tjänster köpta via vår webbplats;

skicka utdrag, fakturor och betalningspåminnelser till dig och ta in betalningar från dig;

skickar icke-marknadsförande kommersiell kommunikation till dig;

skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt;

skickar vårt nyhetsbrev via e-post, om du har begärt det (du kan när som helst meddela oss om du inte längre behöver nyhetsbrevet);

skickar marknadsföringskommunikation till dig relaterade till vår verksamhet eller företag som tillhör noggrant utvalda tredje parter som vi tror kan vara av intresse för dig, per post eller, om du uttryckligen har samtyckt till detta, via e-post eller liknande teknik (du kan informera oss på när som helst om du inte längre behöver marknadskommunikation);

tillhandahålla tredje part statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera någon enskild användare från den informationen);

hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig med anknytning till vår webbplats;

hålla vår webbplats säker och förhindra bedrägeri;

verifiera efterlevnaden av villkoren för användningen av vår webbplats (inklusive övervakning av privata meddelanden som skickas via vår webbtjänst för privata meddelanden); och

andra användningsområden.

Om du skickar personlig information för publicering på vår webbplats kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med den licens du ger oss.

Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår webbplats och kan justeras med hjälp av integritetskontroller på webbplatsen.

Vi kommer inte, utan ditt uttryckliga medgivande, att tillhandahålla din personliga information till någon tredje part för deras eller någon annan tredje parts direktmarknadsföring.

E. Avslöjande av personlig information

Vi kan komma att avslöja din personliga information till någon av våra anställda, tjänstemän, försäkringsgivare, professionella rådgivare, agenter, leverantörer eller underleverantörer som rimligen är nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan komma att avslöja din personliga information till alla medlemmar i vår företagsgrupp (detta innebär våra dotterbolag, vårt yttersta holdingbolag och alla dess dotterbolag) som rimligen är nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan avslöja din personliga information:

i den utsträckning som vi är skyldiga att göra det enligt lag

i samband med pågående eller framtida rättsliga förfaranden;

för att etablera, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive tillhandahållande av information till andra i syfte att förebygga bedrägeri och minska kreditrisken);

till köparen (eller presumtiv köpare) av någon verksamhet eller tillgång som vi säljer (eller överväger); och

till varje person som vi rimligen tror kan vända sig till en domstol eller annan behörig myndighet för att avslöja den personliga informationen där, enligt vår rimliga uppfattning, en sådan domstol eller myndighet rimligtvis skulle beordra utlämnande av den personliga informationen.

Förutom vad som anges i denna policy kommer vi ALDRIG att tillhandahålla din personliga information till tredje part.

F. Internationella dataöverföringar

Information som vi samlar in kan lagras, bearbetas i och överföras mellan alla länder där vi är verksamma för att vi ska kunna använda informationen i enlighet med denna policy.

Information som vi samlar in kan komma att överföras till följande länder som inte har dataskyddslagar som motsvarar dem som gäller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: USA, Ryssland, Japan, Kina och Indien.

Personlig information som du publicerar på vår webbplats eller skickar för publicering på vår webbplats kan vara tillgänglig via internet över hela världen. Vi kan inte förhindra att andra använder eller missbrukar sådan information.

Du samtycker uttryckligen till överföringar av personlig information som beskrivs i detta avsnitt F.

G. Att behålla personlig information

Detta avsnitt G anger våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att säkerställa att vi följer våra juridiska skyldigheter när det gäller lagring och radering av personlig information.

Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syfte ska inte förvaras längre än vad som är nödvändigt för det eller det syftet.

Utan att det påverkar artikel G-2, kommer vi vanligtvis att radera personuppgifter som faller inom kategorierna nedan vid det datum/klockslag som anges nedan:

personuppgiftstyp kommer att raderas inom 28 dagar

Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avsnitt G kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:

i den utsträckning som vi är skyldiga att göra det enligt lag

om vi anser att dokumenten kan vara relevanta för pågående eller framtida rättsliga förfaranden; och

för att etablera, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive tillhandahållande av information till andra i syfte att förebygga bedrägeri och minska kreditrisken).

H. Säkerhet för din personliga information

Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller förändring av din personliga information.

Vi lagrar all personlig information du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.

Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår webbplats kommer att skyddas av krypteringsteknik.

Du bekräftar att överföringen av information över internet i sig är osäker och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas över internet.

Du är ansvarig för att hålla ditt lösenord konfidentiellt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (utom när du loggar in på vår webbplats).

I. Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår webbplats. Du bör kontrollera den här sidan då och då för att säkerställa att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via systemet för privata meddelanden på vår webbplats.

J. Dina rättigheter

Du kan instruera oss att förse dig med all personlig information vi har om dig; tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:

Tillhandahållande av lämpliga bevis på din identitet.

Vi kan hålla kvar personlig information som du begär i den utsträckning som tillåts enligt lag.

Du kan när som helst instruera oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.

I praktiken kommer du vanligtvis antingen uttryckligen att acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så ger vi dig en möjlighet att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål.

K. Tredje parts webbplatser

Vår webbplats innehåller hyperlänkar till och detaljer om webbplatser från tredje part. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, sekretesspolicyer och praxis från tredje part.

L. Uppdatering av information

Vänligen meddela oss om den personliga informationen vi håller om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

M. Cookies

Vår webbplats använder cookies. En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en sträng av bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Cookies kan vara antingen "beständiga" cookies eller "sessions" cookies: en beständig cookie kommer att lagras av en webbläsare och kommer att förbli giltig till dess inställda utgångsdatum, såvida den inte raderas av användaren före utgångsdatumet; en sessionscookie, å andra sidan, kommer att förfalla i slutet av användarsessionen, när webbläsaren stängs. Cookies innehåller vanligtvis ingen information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som lagras i och erhålls från cookies. 

Namnen på de cookies som vi använder på vår webbplats, och de syften som de används för, anges nedan:

vi använder Google Analytics och Adwords på vår webbplats för att känna igen en dator när en användare besöker webbplatsen / spåra användare när de navigerar på webbplatsen / möjliggöra användningen av en kundvagn på webbplatsen / förbättra webbplatsens användbarhet / analysera användningen av webbplatsen / administrera webbplatsen / förhindra bedrägeri och förbättra säkerheten på webbplatsen / anpassa webbplatsen för varje användare / rikta in annonser som kan vara av särskilt intresse för specifika användare / beskriva syfte(n)};

De flesta webbläsare tillåter dig att vägra acceptera cookies – till exempel:

i Internet Explorer (version 10) kan du blockera cookies med hjälp av inställningarna för åsidosättande av cookieshantering som är tillgängliga genom att klicka på "Verktyg", "Internetalternativ", "Sekretess" och sedan "Avancerat";

i Firefox (version 24) kan du blockera alla cookies genom att klicka på "Verktyg", "Alternativ", "Sekretess", välja "Använd anpassade inställningar för historik" från rullgardinsmenyn och avmarkera "Acceptera cookies från webbplatser"; och

i Chrome (version 29) kan du blockera alla cookies genom att gå till menyn "Anpassa och kontrollera" och klicka på "Inställningar", "Visa avancerade inställningar" och "Innehållsinställningar" och sedan välja "Blockera webbplatser från att ställa in data " under rubriken "Cookies".

Att blockera alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten av många webbplatser. Om du blockerar cookies kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår webbplats.

Du kan radera cookies som redan lagrats på din dator – till exempel:

i Internet Explorer (version 10) måste du manuellt radera cookiefiler (du kan hitta instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835 );

i Firefox (version 24) kan du radera cookies genom att klicka på "Verktyg", "Alternativ" och "Sekretess", sedan välja "Använd anpassade inställningar för historik", klicka på "Visa cookies" och sedan klicka på "Ta bort alla cookies" ; och

i Chrome (version 29) kan du ta bort alla cookies genom att gå till menyn "Anpassa och kontrollera" och klicka på "Inställningar", "Visa avancerade inställningar" och "Rensa webbinformation" och sedan välja "Ta bort cookies och annan webbplats och plugin-data" innan du klickar på "Rensa webbinformation."

Att radera cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten av många webbplatser.

HÖR AV DIG!

För mer information om vår integritetspraxis, om du har frågor eller om du vill göra ett klagomål, vänligen kontakta oss via e-post på Richard@lifeline.news, ring på +44 7875 972892 eller per post med hjälp av uppgifterna nedan:

LifeLine Media™, Richard Ahern, 77 Old Wyche Road, Malvern, Worcestershire, WR14 4EP, Storbritannien.

Politik

De senaste ocensurerade nyheterna och konservativa åsikter i USA, Storbritannien och global politik.

få det senaste

Företag

Verkliga och ocensurerade affärsnyheter från hela världen.

få det senaste

Finansiera

Alternativa finansiella nyheter med ocensurerade fakta och opartiska åsikter.

få det senaste

Lag

Djupgående juridisk analys av de senaste rättegångarna och brottsberättelserna från hela världen.

få det senaste